Versenyszabályzat

Az Axxial Gaming általános versenyszabályzata.

Frissítés és hatályba lépés: 2023. február 1.

A szabályzat módosításának jogát fenntartjuk!

Bevezető:

A szervező elvárja, hogy minden regisztrált versenyző arra törekedjen, hogy jól érezze magát, és a versenysorozatot megnyerje. Egyetlen játékost sem lehet kötelezni arra, hogy akarata ellenére részt vegyen a mérkőzéseken. Senkit nem szabad a tudta és beleegyezése nélkül nevezni egy versenyre, különös tekintettel a kiskorú játékosokra.

A szervező elvárja, hogy versenyeken a csapat minden tagja sportszerűen, tisztelettudóan viselkedjen, kerülje a vitás eseteket.

Az Axxial Gaming, mint szervező kijelenti, hogy az általa szervezett versenyeken csakis jelen szabályzatot tekinti érvényesnek, nem ismeri el más szervező, szövetség szabályzatát.

Jelen szabályzat az Axxial Gaming által szervezett versenyekre érvényes. A játékok speciális/részletes szabályzatát a versenyplatform tartalmazza. A játékspecifikus szabályzat és az általános szabályzat egyenrangú, mindkettő betartása kötelező.

Minden nevezett játékos a nevezéssel egy időben, automatikusan elfogadja a szabályzatot. A szabályzat nem ismerete nem mentesít a betartása alól, nem róható fel a szervezőnek.

Az Axxial Gaming hozzájárul ahhoz, hogy jelen szabályzatot előzetes engedély nélkül bárki, részben vagy egészben használja, vagy a versenyén az https://axxialgaming.hu/versenyszabalyzat/ oldalra hivatkozzon.

Nevezési feltételek:

 1. Edző vagy csapatkapitány nevezhet csapatot. Ő képviseli a csapat döntéseit a szervezők felé.
 2. A kupára csak teljes létszámú csapatok nevezhetnek. (Pl. 5v5 versenyen nem indulhatok el négyen.)
 3. Minden olyan játékos jogosult a nevezésre, aki rendelkezik Magyarország régiójához vagy az adott versenyhez szükséges fiókkal, jelenleg nincs eltiltás alatt, nevezési díj esetén a verseny kezdése előtt azt befizeti.
 4. A nevezés feltétele a verseny első napjáig betöltött 16. életév. 16-18 év közötti versenyző esetén a nevezési határidő vége előtt szülői beleegyező nyilatkozat beküldésére van szükség, kivéve azokon a versenyeken, ahol kizárólag játékon belüli nyeremény van.
  Fontos megjegyeznünk, hogy minden játékban eltérő lehet a részvételi korhatár.
  Beleegyező nyilatkozatként az alábbi sablont tudjuk elfogadni. https://axxialgaming.hu/Versenyre_kiskoru-hozzajarulo_nyilatkozat.pdf
 5. A beleegyező nyilatkozatot esport@axxialgaming.hu címre kell elküldeni.
 6.  Ha versenyző bármilyen okból nem jelenik meg a versenyen, a befizetett nevezési díjat visszatéríteni nem tudjuk.
 7.  A szervező egy adott versenyre meghatározza, hogy mennyi csapat regisztrálhat. Amennyiben egy verseny elérte maximális létszámot, már nem lehet nevezni. A szervező módosíthatja a verseny résztvevőinek pontos számát.
 8.  Az esemény lemondásának vagy másik időpontra helyezésének jogát fenntartja a szervező.
 9.  A nevezési díjat csak abban az esetben térítjük vissza, amennyiben a verseny elmarad. Az Axxial Gaming a nevezési díj visszatérítésen kívül nem kötelezhető egyéb kártérítésre, felelősségre nem vonható. (További információk az Általános Szerződési Feltételekben.)
 10. Minden játékos csapattagnak minősül, aki egy adott csapat névsorában szerepel. Fontos, hogy minden játékos folyamatosan jogosult legyen a részvételre. Ha egy játékos nem felel meg a fenti feltételek valamelyikének, az az egész csapat kizárását vonja maga után.

Szervező:

Az Axxial Gaming, mint a verseny szervezője kizárólagos szervezési joggal rendelkezik. Ez magában foglalja a törvényi kötelezettségeit is.
A meghirdetett versenyt az elejétől a végéig, folyamatosan nyomon követi. A versenyeket megelőzően támogatói tevékenységet végez.
Egyes versenyekre adminisztrátorokat nevez ki.
A versenyt vezető bíró/szervező döntése abszolút felülbírálási joga senkinek nincs.

Lebonyolítás:

 1. Az Axxial Gaming kizárólagos versenyplatform partnere a https://battlefy.com/, ezért minden játékosnak, ha máshogy nem rendelkezünk, kötelező regisztrálni a felületen.
      Az alábbi oldalon segítséget találsz ehhez: Segítség a versenyeinkhez
 2. A brackets (ágrajz) teljesen random készül (nincs lehetőség újra generálni a bracketet).
 3. A battlefy által nyújtott versenyirányítási rendszer hatékony működése érdekében elengedhetetlen, hogy a játékosok frissítsék a profiljukat, ha nevet váltanak vagy más fiókkal játszanak.
 4. A versenyen előforduló technikai hibák miatt szüneteltetés engedélyezett.
 5. Egyes játékokban, külső programok használata engedélyezett mindaddig míg egyik csapat sem szerez jogosulatlan előnyt.
 6. Minden olyan játékost kizárunk, aki olyan programot (vagy segítő személyt) használ, ami őt jogosulatlan előnyhöz juttatja.
 7. A szervező néhány játékban engedélyez játékoscserét, amennyiben a korábbi játékos nem tudja befejezni a versenyt.
 8. A csapatok a tagjai közül bárkit beválaszthatnak a kezdőcsapatba egy-egy játék előtt. Egy játékos csak akkor cserélhet le egy csapattagot egy folyamatban lévő játékban, ha az alábbi feltételek miatt újra kell indítani a játékot:

  Egy játékos hardver problémákkal küzd.
  Egy játékosnak műszaki/áramellátási problémái adódnak.
  Egy játékosnak problémái adódnak az internetkapcsolattal.
  A bíró úgy dönt.
  A játék újraindítása esetén a felsorolt problémákat tapasztaló játékoson kívül minden csapattagnak játékban kell maradnia.

 9. A cserejátékos bevonásával a nyeremény alap nem növekszik, tárgynyeremény esetén nem lesz több. A csapatkapitánya dönti el ki jogosult a csapatából a nyereményre.

 10. Minden csapat csak akkor cserélhet, ha azt az adott verseny lehetővé teszi vagy kifejezetten nem tiltja, illetve, ha a versenyt vezető adminisztrátor azt előzetesen jóváhagyja. A jogosulatlan csere kizárást von maga után.

A nyeremények:

A szervező a verseny meghirdetésekor az elnyerhető nyeremények listáját mindenki számára elérhetővé teszi.
A nyeremények kiosztása a szervező kötelezettsége.
A tárgynyeremények készpénzre nem válthatóak.
A nyeremények nem képezik alku tárgyát.
A játékosoknak kötelező együttműködni a szervezőkkel a nyeremények kiosztásában. Amennyiben nem működik együtt vagy hibás adatot ad meg vagy önhibájából a nyeremények eljuttatása további költségekkel járna a szervezőnek vagy a verseny szponzorainak, a nyeremény kiosztása megtagadható, a keletkezett költség a játékosra terhelhető.
A szervező vállalja, hogy a nyeremények után mindennemű törvényi kötelezettségnek eleget tesz. (Például adófizetés vagy tárgynyeremények esetén garanciális ügyintézés.)

Egyéb rendelkezések:

 1. A szervező kizár minden olyan játékost, aki a szervezővel, játékostársaival, ellenfeleivel szemben agresszívan, szexistán, rasszistán lép fel, beleértve a vulgáris szavak használatát.
 2. A szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy csapat csalással nyer, azt megfosztja a nyereménytől, kitiltja a további versenyeiről
 3. Ha egy játékos már kiesett a versenyből, nem térhet vissza másik csapatban.
 4. A szervező a versenyek részvételétől eltiltott játékosokat vagy felhasználói nevét feljegyzi, és ezeket az adatokat törvény szerint harmadik félnek nem adja át.
 5. Az Axxial Gaming, mint szervező vagy annak képviselői jogosultak a beküldött adatok kezelésére. Beleértve: név, cím, telefonszám, bankszámlaszám, felhasználói fiók neve stb. Ezen adatok beküldésére semmilyen formában nem kötelezünk. Vállaljuk azt, hogy ezeket az adatokat az előzetes engedély nélkül harmadik félnek nem adjuk át. (Futárszolgálatnak való átadás esetén előtte engedélyt kérünk.) További adatkezelési információk az Adatkezelési Szabályzat oldalon.
 6. A szervező minden online versenyen kijelöl egy kommunikációs (ts/dc) platformot, a játékosoknak ehhez a felülethez csatlakozva kell lenniük a verseny kezdetétől a végéig. A résztvevőknek a kommunikációs platformon is kulturált magatartást kell tanúsítaniuk, és a jelen szabályzatot betartaniuk.
  6/a Amennyiben egy játékost kizártak a Discord szerverről, az a teljes csapat kizárásával jár.
  6/b Amennyiben egy játékost a kiesés után kizártak a Discord szerverről, a kitiltás idejéig további versenyeken való részvételre nem jogosult.
 7. Az Axxial Gaming kizárólagosan jogosult a versenyről bármilyen audiovizuális felvétel készítésére vagy ilyen felvétel készítésének engedélyezésére és felhasználására, különös tekintettel a közvetítés jogát. Az audiovizuális felvételek jogtulajdonosa az Axxial Gaming.
 8. A szervező kizárja azokat a játékosokat, akik az Axxial Gaminget másképp nevezik és a brandhez kötődő jogait megsértik. Az Axxial Gaming logója az https://axxialgaming.hu/brand/ oldalon elérhető és minden csapat számára felhasználható a verseny ideje alatt. A logo semmilyen formában nem módosítható és kereskedelmi tevékenységgel nem hozható kapcsolatba.
 9. Offline rendezvényeken több fénykép is készülhet a részvevőkről, noha ezeket nem használjuk fel kereskedelmi tevékenységre, de megosztjuk a közösségi oldalainkon vagy a weboldalunkon. A helyszínre lépve hozzájárulsz a képed ilyen jellegű felhasználáshoz.
 10. Amennyiben úgy gondolod, hogy a képedet jogtalanul használtuk fel vagy eltávolítását kéred, vedd fel velünk a kapcsolatot itt: esport@axxialgaming.hu
 11. Az Axxial Gaming az offline versenyeket egy vele üzleti kapcsolatban lévő vendéglátóhelyen szervezi meg. Jelen szabályzat kötelezi a résztvevőket a vendéglátóhely házirendjének betartására. Annak megsértése a versenyből való kizárást vonja maga után.
 12. Szervező egyértelműen kijelenti, hogy minden versenyt az arra kijelölt személyek vezetik. A szervezői döntések ellen fellebbezési, jogorvoslati lehetőséget az Axxial Gaming nem biztosít. 
 13. A szervező elvárja, hogy minden játékos tiszteletben tartsa a játékok saját szabályzatát, amiket a játék gyártói, forgalmazói készítettek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

Jelen szabályzat betartása nem csak a játékosokra, hanem a teljesen csapatra érvényes, tehát a managerekre, edzőkre, cserejátékosokra, segítőkre is, őket is el lehet tiltani további versenyeken való részvételtől. Nem szabályozott kérdésben a büntető és polgári törvénykönyv irányadó. Vitás esetekben az adminisztrátorok döntenek.

GL HF
Axxial Gaming 2018-2023 powered by Battlefy
1203, Budapest, Ősz utca 2

Ilyés Árpád EV
Adószám: 57732705-1-43
1203 Budapest, Ősz utca 2.
OTP Bank Számlaszám: 11773085-00639417
esport@axxialgaming.hu

 

Borzák Attila e.v.
Nyilvántartási szám: 51249849
Adószám: 68115290-1-41